photo-1467864453741-7faf938e3bf0.jpeg

Az innovációvédelem fogalma

Az innovációvédelem a technológiai innováció mikro- és makroszintű védelme. Magában foglalja a szellemi tulajdonvédelem, illetve az iparjogvédelem ágait, de a jogvédelmi eszközöket nem önállóan, hanem komplexen, gyakorlati oldalról, az egyén és a társadalom kölcsönös és előnyös együttműködésére építve közelíti meg.

A korábban használt fogalmak nem fedik le teljesen az innovációvédelmet, és leginkább csak annak mikroszintű vetületével foglalkoznak. Iparjogvédelem alatt elsősorban találmányok műszaki jellegű védelmét, formavédelmét és márkanevek oltalmát értették. Szellemi alkotások védelmébe már a szerzői jogi teljesítmények védelmét is beleértették, ugyanakkor a márkanevek és domainek többségében nem lelhető fel szellemi alkotás.

Szellemi tulajdonvédelem alatt a kizárólagosságra igényt tartó szellemi tulajdon jogvédelmét értjük. Beleértjük az iparjogvédelmet és a szerzői jogok védelmét, illetve az egyéb védelmi formákat (pl. növényfajta-oltalom).

A fenti fogalmak mindegyike mikroszinten, a feltaláló illetve a vállalat szemszögéből fedi le a kizárólagos joghoz való eljutás és fenntartás cselekményeit.

Az innovációvédelem a szellemi tulajdonvédelem eszköztárát mikroszinten kiegészíti, makroszinten pedig a nemzeti társadalom érdekeivel összhangba hozza. A nemzeti társadalom ugyanakkor az innovációvédelem állami eszközeivel generálja és támogatja a mikroszintű innovációvédelmet.

Az innovációvédelem fontosságának felismerése, megvalósítása, és a szellemi tulajdonvédelemtől való megkülönböztetése különösen azokban az országokban fontos, amelyekben alacsony a szellemi tulajdonvédelmi tudatosság, kisebb a vállalatok K+F aktivitása, az ország pedig az új technológiák szempontjából fejletlen vagy fejlődő országnak tekinthető. Tipikusan ilyennek tekinthetők a fejlődő országok, a volt szocialista országok, így Magyarország is. Az innovációvédelem tudatos alkalmazása különösen azokban a kevésbé fejlett országokban válik nélkülözhetetlenné, amelyek kiteszik magukat az egységes EU szabadalom hatályba lépése következtében fellépő szabadalmi cunaminak. A nagyságrenddel növekvő külföldi kizárólagos szabadalmi jogok csak mikro- és makroszintű közös cselekvéssel tarthatók gátak mögött. Ellenkező esetben mind a vállalati, mind a nemzeti K+F ráfordítások jóval kisebb mértékben fognak hasznosulni.

Az innovációvédelem térnyeréséhez makroszintű paradigmaváltás szükséges. Az eddigi szellemi tulajdonvédelmi eszköztárat elefántcsonttorony helyett az innováció küszöbére kell helyezni. Árbevétel-szemléletű szakpolitika helyett innovációt szolgáló szakpolitika szükséges, beleértve a bürokráciacsökkentést, a képzés és a jogi képviselet reformját.

A mikroszintű innovációs körfolyamat a fejlesztéstől a piacra vitelig fedi le egy fejlesztés megvalósulását, ahogy az ábrán is láthatjuk.

A mikroszintű innovációs körfolyamat a fejlesztéstől a piacra vitelig fedi le egy fejlesztés megvalósulását, ahogy az ábrán is láthatjuk.

Innovációvédelem makroszinten

A makroszintű innovációvédelem állami feladat. Előfeltétele a technológiai innováció és az innovációvédelem egymás mellé rendelése, a megfelelő jogszabályi háttér és a hozzáértő, bürokráciaszegény, innovációt szolgáló szakpolitika. Fontos, hogy a feladathoz megfelelő képzettségű szakemberek is rendelkezésre álljanak, ezért ezek képzéséről is gondoskodni kell.

Amennyiben az állam támogatja az innovációvédelmet, úgy az újabb technológiai innovációt generálhat, amely hosszabb távon adóbevételek formájában bőségesen megtérül. Az adóbevételek egy részét az állam ezután ismét a makroszintű innovációs körfolyamat fenntartására fordítja. E módszer és szemlélet beváltan alkalmas a negatív innovációvédelmi spirálból való kilábalásra.

A szellemi tulajdonvédelem pusztán pályázati támogatása önmagában nem alkalmas előrelépésére. Belátható, hogy az innovációs körfolyamat egy-egy szeletének támogatása nem a megfelelő forma, ahogy a közlekedésben a “földút – autópálya – földút” kombináció sem feltétlen csökkenti a dugókat; a földút okozta torlódás az autópálya sebességét is lecsökkentheti. Az állam feladata ezért a teljes innovációs körfolyamat mozgásban tartása, segítése. Talán meglepő, de a fizikához hasonlóan a teljes körfolyamat mozgásban tartása a kevesebb energiát igénylő, azaz hosszabb távon olcsóbb megoldás.

A hatékony makroszintű innovációvédelem pillérei:

  1. A már említett megfelelő jogszabályi, képzési, szakpolitikai, felügyeleti háttér biztosítása.
  2. A rendelkezésre álló források korszerű szemléletű, körfolyamatot fenntartó felhasználása, állami “kékangyal jellegű” kockázati tőkealap létrehozása.
  3. A kkv-k számára megfelelő startup környezet és támogatott infrastruktúra biztosítása.
  4. A kreativitás felkeltése egyéni, kkv-s és egyetemi szinten.
  5. Az innovációvédelmi információk közszolgálati terjesztése, kimagaslóan kreatív ötletek versenyszerű felkarolása.
  6. A kreatív megoldások gyakorlatilag ingyenes védelme azok megmérettetéséig (vö. startpatent).
  7. A kreatív megoldások és a kockázati tőke egymásra találásához kölcsönösen elfogadott fórum, piactér biztosítása.
  8. A piaci megjelenés tisztaságának hatékonyabb szavatolása, a hamisítások leleplezése, a jogérvényesítés felgyorsítása.